Körper, Birnbaum, Darm, H.80 cm
Körper, Birnbaum, Darm, H.80 cm
Körper, Holz bemalt, Darm, H.85 cm
Körper, Holz bemalt, Darm, H.85 cm
Körper, Birnbaum,    H.200 cm
Körper, Birnbaum, H.200 cm
Chello, Birnbaum, Stahl,   H.100 cm
Chello, Birnbaum, Stahl, H.100 cm
Körper, Birnbaum,   H.85 cm
Körper, Birnbaum, H.85 cm
Helm, Holz gebrannt,     H.40 cm
Helm, Holz gebrannt, H.40 cm
Helm, Nussbaum, H.35 cm
Helm, Nussbaum, H.35 cm
Körper, Holz, Stahl, H.80 cm
Körper, Holz, Stahl, H.80 cm
Körper, Buche, H.140 cm
Körper, Buche, H.140 cm
Körper, Holz bemalt, L.80 cm
Körper, Holz bemalt, L.80 cm
Körper, Holz, Darm, H.31 cm
Körper, Holz, Darm, H.31 cm
Säule, Kirschbaum, Darm, H.150 cm
Säule, Kirschbaum, Darm, H.150 cm

Fotos: Schang Moll, Herzogenrath